• HOME
  • Jiang shan mei ren

Jiang shan mei ren (1959)


Drama, Family, Musical

1959 Year 100 Mins 6.8 Imdb

Dai Lin, Lei Zhao, King Hu, Lin Ma

Jiang shan mei ren Movie Information

  • Production Co: Shaw Brothers
  • Released: 29 June 1959
  • Imdb Rating: 6.8
  • Runtime: 100 Mins.
  • Writer: Yue-Ting Wang
  • Director: Han Hsiang Li
  • Cast: Dai Lin, Lei Zhao, King Hu, Lin Ma

Jiang shan mei ren Subtitles (1 subtitles)